Czym jest i na czym polega obróbka strumieniowo-ścierna?

obróbka strumieniowo-ścierna
Obróbka strumieniowo ścierna często nazywana jest piaskowaniem, śrutowaniem bądź gumkowaniem, czasami też sodowaniem czy szkiełkowaniem. Jest to typ obróbki powierzchniowej, wprawiającej w ruch ziarniste media (których typ w głównej mierze zależy od zastosowanego urządzenia). Taka obróbka może być prowadzona zarówno na zewnątrz (wówczas niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń mobilnych) bądź w specjalnych kabinach śrutowniczych. Ze względu na różnorodność stosowanych urządzeń istnieje mnóstwo elementów, które mogą być poddawane obróbce strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną stosuje się przede wszystkim w celu: – oczyszczenia powierzchni, szczególnie ze starych powłok malarskich, rdzy czy jakichkolwiek innych zanieczyszczeń; – ujednolicenia powierzchni – obróbka strumieniowo-ścierna jest metodą skutecznie pozwalającą na usunięcie niechcianych skutków poprzednich obróbek; – nadania powierzchni odpowiedniej chropowatości, która pozwala na dalsze efektywne prowadzenie na niej prac (np. malowania, metalizacji natryskowej czy laminowania). – usuwania izolacji lub oznakowań z powierzchni pionowych i poziomych. – czyszczenia powierzchni delikatnych takich jak cegła, piaskowiec czy drewno z zabrudzeń atmosferycznych. W tym przypadku stosuje się metody niskociśnieniowe z płynnie dozowanym ciśnieniem pracy w zakresie od 0,2-4 Bar, w trakcie tej obróbki stosuje się głowice rotacyjne które wprawiają ścierniwo w ruch obrotowy, co znacznie przyśpiesza prace i nie powoduje uszkodzenia lica materiału. Ścierniwa stosowane w tej technologii to mączka szklana, pudry roślinne lub soda oczyszczona. Tego typu oczyszczanie stosuje się przede wszystkim w trakcie renowacji zabytkowych elewacji i budynków gdzie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim. Istnieje kilka metod obróbki strumieniowo-ściernej, które są obecnie dość powszechnie wykorzystywane. Jedną z nich jest śrutowanie, czyli metoda opierająca się na aplikacji pod ciśnieniem śrutu. Alternatywą dla śrutowania może być czyszczenie szlaką pomiedziową. Kolejną bardzo popularną metodą obróbki strumieniowo-ściernej jest szkiełkowanie, pozwalające na ujednolicenie powierzchni. Poddawany obróbce materiał, dzięki wykorzystaniu mikrogranulek oraz śrutu plastikowego nabiera satynowego wykończenia.