Renowacja elewacji zabytkowych

obróbka strumieniowo-ścierna

Elewacje budynków narażone są na niekorzystne działanie różnych czynników, przede wszystkim kurzu, spalin oraz kwaśnych deszczy oraz podciągania wilgoci z gruntu. Pod ich wpływem elewacja traci swój kolor, staje się brudna i ulega degradacji pod wpływem wilgoci. Można poddać ją jednak renowacji i przywrócić pierwotny wygląd.

Metody renowacji elewacji

Najprostszą i najstarszą metodą czyszczenia elewacji jest mycie jej wodą pod ciśnieniem. Metoda ta ma jednak sporo wad, jest czasochłonna, zużywa dużo wody, która wsiąka w ściany.

Szczególnej staranności i zastosowania nowoczesnych metod wymaga renowacja elewacji budynków zabytkowych. Odnawiana elewacja nie może ulec uszkodzeniu i zmienić swojego charakteru. Najlepiej sprawdza się tu piaskowanie, szkiełkowanie bądź gumkowanie niskociśnieniowe na sucho lub w osłonie mgły wodnej.

Elewacja czyszczona sprężonym powietrzem z drobinkami ścierniwa roślinnego lub mineralnego, które skutecznie usuwa wszystkie warstwy zabrudzenia. Ściana odzyskuje swój pierwotny wygląd i pozostaje sucha. Ścierniwo musi być odpowiednio dobrane pod względem twardości w zależności od materiału, z którego została wykonana ściana. Jest to bardzo ważne ze względu na różną porowatość np. cegły, betonu czy kamienia.

Coraz częściej do renowacji elewacji stosowana jest metoda hydropiaskowania, ścierniwo używane jest w mgiełce wodnej. Dzięki temu podczas prac renowacyjnych zapylenie jest znacznie mniejsze, a ściana nie zostanie namoczona.

W przypadku powierzchni wrażliwym lub objętych nadzorem konserwatorskim stosujemy głowice rotacyjne które pracują ruchem rotacyjnym w zakresie ciśnień od 0,5 Bara. Umożliwiają one przy niższym ciśnieniu lepsze efekty oczyszczania.
Piaskowanie do filmu lewa.jpg

Podczas renowacji przeprowadzane są także prace polegające na uzupełnieniu spoin lub ubytków sztukatorskich.
Wybór metody renowacji elewacji obiektów zabytkowych musi być uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Odnowione elewacje mogą cieszyć nasze oczy przez kolejne kilkadziesiąt lat.