Na czym polega proces renowacji marmuru?

Renowacja marmuru

Renowacja posadzek i schodów marmurowych

Renowacja marmuru czy też renowacja posadzek marmurowych jest procesem złożonym z kilku etapów w trakcie których dokonujemy kompleksowego remontu posadzki kamiennej.

Renowacja marmuru do stanu pierwotnego

Nawet najbardziej zniszczoną podłogę kamienną jesteśmy w stanie doprowadzić do pierwowzoru. By określić dokładny zakres prac niezbędna jest wizja lokalna na podstawie której optymalnie dobieramy technologię renowacji oraz termin realizacji, doradzamy również w zakresie bieżącego utrzymywania posadzki marmurowej.

Proces renowacji marmuru

Renowację powierzchni zaczynamy od wymian płyt i wyrównania posadzki, czasami w trakcie prac przygotowawczych zachodzi potrzeba usunięcia kleju pozostałego po montażach wykładzin. Ponieważ wielu z naszych klientów nie zdawało sobie sprawy z możliwości odnowienia zniszczonej podłogi marmurowej i przykrywało je wykładzinami.

Równanie posadzki marmurowej

Do równania posadzek marmurowych używamy ciężkich maszyn oraz frezów diamentowych, należy pamiętać że właśnie w trakcie tego etapu uzyskujemy ostateczną płaszczyznę posadzki co istotnie wpływa na całokształt prac-niewłaściwie wyrównana posadzka psuje ostateczny efekt prac. Po zakończeniu równania posadzki marmurowej możemy przejść do następnego etapu jakim jest szlifowanie marmuru

Szlifowanie marmuru

Szlifowanie marmuru bądź szlifowanie posadzki marmurowej jest kolejnym etapem jaki musimy wykonać w trakcie renowacji podłogi kamiennej. Po wyrównaniu powierzchni oraz licowaniu wszystkich płyt przychodzi czas na dokonaniem napraw uszkodzonych płyt oraz właściwej ich naprawy. Dlatego też wszelkie miejsca uszkodzone zostają odtłuszczone i przygotowane do wypełnienia szpachlami dwuskładnikowymi kolorystycznie dobranymi do podłoża.

Odnowienie posadzki marmurowej – uzupełnianie ubytków

Wypełnień ubytków w marmurze należy dokonywać podczas właśnie tego etapu prac. Jeśli uzupełnienia wykonalibyśmy później to nadmiar szpachli którą są wypełniane ubytki byłby bardzo ciężki do usunięcia-wyższe gradacje ściernic diamentowych tylko polerują posadzkę kamienną . Czasami klienci zamawiają usługę renowacji podłogi łącznie z wycinaniem spoin oraz ponownym ich wypełnianiem. W takim przypadku niezbędne jest wycięcie mechaniczne spoin co istotnie przedłuża prace lecz należy pamiętać że nie można wypełniać fug żywicami przy podłogach kamiennych ogrzewanych takie podłogi pracują i może dojść do pękania płyt. Po wykonaniu wszelkich napraw oraz uzupełnień możemy przystąpić do szlifowania marmuru. Prace rozpoczynamy od szlifowania wstępnego kolejno przechodząc przez kolejne granulacje. Po każdej obróbce przemywamy i osuszamy posadzkę w celu uwydatnienia pozostałych rys, kończąc etap szlifowania marmuru możemy przejść do następnego jakim jest polerowanie marmuru

Polerowanie marmuru

Polerowanie marmuru lub polerowanie podłóg marmurowych jest jednym z etapów prac w trakcie renowacji posadzki. Po każdej gradacji należy zebrać powstały urobek odkurzaczami przemysłowymi oraz osuszyć powierzchnię. Następnie dokonujemy dokładnych oględzin podłogi celem uniknięcia jakichkolwiek zarysowań, dla przykładu kilka ziarenek piasku które dostaną się pod głowicę maszyny szlifującej zmuszą nas do cofnięcia się kilka kroków wstecz dlatego tak istotnym jest właściwe utrzymanie czystości obrabianej podłogi kamiennej. W trakcie polerowania posadzki marmurowej bądź wykonanej z konglomeratu, granitu uzyskujemy ostateczny wygląd nowej podłogi. Równocześnie z obróbką dużymi szlifierkami prowadzi się prace polegające na obróbce ręcznej krawędzi posadzki ,po zakończeniu polerowania marmuru możemy przejść do ostatnich prac jakimi są krystalizacja marmuru tzw. utwardzenie marmuru oraz impregnacja hydrofobowa posadzki.