Renowacja starej cegły

Renowacja starej cegły

Ceglane mury, z których zbudowanych jest wiele budynków mają swój niezaprzeczalny urok, pod warunkiem jednak, że są czyste i w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeżeli nie, niezbędna jest wówczas renowacja starej cegły. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na przywrócenie jej dawnej estetyki jest piaskowanie, sodowanie lub szkiełkowanie niskociśnieniowe.

Piaskowanie jest metodą czyszczenia polegającą na napylaniu na powierzchnię drobin kruszywa, z wykorzystaniem odpowiednio regulowanego ciśnienia. Dzięki temu drobiny bardzo skutecznie rozbijają wszelkie cząsteczki brudu, przywracając cegle jej naturalny, pierwotny wygląd. Piaskowanie jest nie tylko skuteczną metodą, ale przede wszystkim szybką i stosunkowo niezbyt kosztowną. Warto jednak mieć świadomość tego, że brak ostrożności przy piaskowaniu starych cegieł może doprowadzić do zniszczenia ich struktury, a także skruszenia zaprawy. Mając to na uwadze, zadanie to należy powierzyć doświadczonym specjalistom którzy dysponują odpowiednim sprzętem i praktyką do wykonania prac.

Istnieje możliwość piaskowania cegły z dodatkiem wody lub w osłonie mgły wodnej, co jest szczególnie skuteczną metodą w przypadku usuwania z powierzchni pozostałości po substancjach smolistych. Ponadto metoda wykorzystująca wodę w piaskowaniu znacznie ogranicza pylenie w czasie prowadzenia prac.

Alternatywą dla piaskowania może być sodowanie, gumkowanie lub szkiełkowanie. Wszystkie te metody są pod wieloma względami bardzo do siebie podobne, jednak w przypadku sodowania lub gumkowania występuje niewielka reakcja ścierna. Soda i pudry roślinne pod wpływem strumienia sprężonego powietrza i przy użyciu głowic rotacyjnych zostają wprowadzone w ruch wirowy co pozwala na zachowanie wszelkich detali bez uszkadzania ich lica. To skuteczna i zarazem delikatna metoda, po której zastosowaniu na powierzchni nie pojawiają się niepożądane chropowatości.